สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย


วันที่ 23  เม.ย. 2562

บ.เขาป่าแหร้ ม.7 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝน_นายอำนวย แก้วคงขาว