สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย


วันที่ 23  เม.ย. 2562

บ.บนควน ม.6 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝน อากาศร้อนอบอ้าว_นางสาววรรณนี หลงฮัน