สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย


วันที่ 21  พ.ค. 2562

บ.บากแดง หมู่ 12 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร_เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 34 มม. ท้องฟ้ามีเมฆมาก อากาศร้อน


ที่มา : นายจรุพงศ์ ช่วยเกิด
เครือข่าย ทธ.