สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย


วันที่ 23  มิ.ย. 2562

บ.ผังปาล์ม2 ม.4 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล_ขณะนี้ฝนกำลังตกปรอยๆฟ้าครึ้ม_นายทศพร โคกเขา