สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย


วันที่ 23  มิ.ย. 2562

บ.เขาห้ายอด ม.1 ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี_บ่ายนั้ท้องฟ้าครึ้มฝนพึ่งหยุดตก_นายชลิต สุดใจ