สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย


วันที่ 24  มิ.ย. 2562

บ.นาฝายใต้ ม.2 ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น_เช้านี้ท้องฟ้าหลัวมีเมฆบางๆไม่มีฝน_นายยศ นาคเอี่ยม