สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย


วันที่ 24  มิ.ย. 2562

บ.ห้วยทรายทอง ม.11 ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน_นางคำสวย ชอบพิมาย