สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย


วันที่ 24  มิ.ย. 2562

บ.ธรรมสถิตย์ ม.3 ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตกเมื่อวานฝนตกปานกลางสลับปรอยๆตลอดทั้งวัน_นายสุชาติ นาคนรินทร์