สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย


วันที่ 19  ส.ค. 2562

บ.ต่อตั้ง ม.1 ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก_นายธิเบก เทพศิริ