สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย


วันที่ 20  ส.ค. 2562

บ.เต่าไห ม.3 ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายวิชัย วิชัยขัทคะ