สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย


วันที่ 23  ส.ค. 2562

บ.นาแห้ว ม.1 ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ_นายไพศาล หุมอาจ