สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย


วันที่ 24  ส.ค. 2562

บ.บางแก้วน้อย ม.1 ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 98 มม._นายทันวิทย์ เพ็ชรคีรี