สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย


วันที่ 19  аё•.аё„. 2562

บ.โดมประดิษฐ์ ม.18 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก

ที่มา : นางอรทัย พิมลนอก