สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย


วันที่ 19  ต.ค. 2562

บ.คลองเตย ม.1 ต.ช้างแรก อ..บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์_วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

ที่มา : นายสมบูรณ์ สุขแก้ว