สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย


วันที่ 19  ต.ค. 2562

บ.ปางหมิ่น ม.1 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน_นายทองย้อย ปานานนท์