สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย


วันที่ 19  аё•.аё„. 2562

บ.เบญจา ม.1 ต.พลูเถื่อน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ_นางสาวดวงประทีป วโรชินีย์