สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย


วันที่ 20  ต.ค. 2562

บ.ทุ่งใน ม.8 ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 45 มม._นายสมศักดิ์ เพชรเจริญ