สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย


วันที่ 20  ต.ค. 2562

บ.เขาพนม ม.8 จ.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม._นายไพทูน วงศ์สวัสดิ์