สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย


วันที่ 20  аё•.аё„. 2562

บ.หน้าซึง ม.4 ต.ปากฉลุย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 25 มม. เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ฝนตกปรอยๆ_นายวีระวัฒน์ ทัดทอง