สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย


วันที่ 20  аё•.аё„. 2562

บ.ปางเติม ม.4 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี_นายยิ่ง กลิ่นอบ