สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย


วันที่ 20  ต.ค. 2562

บ.ท่าควาย ม.1 ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม._นายวินัย พูดดี