สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย


วันที่ 20  ต.ค. 2562

บ.หาดพริก ม.6 ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 25 มม._นายทวัฒน์ แตงอ่อน