สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย


วันที่ 20  ต.ค. 2562

บ.วัดใหญ่ ม.3 ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม._นายประจักษ์ คชาเศรษฐ