สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย


วันที่ 20  ต.ค. 2562

บ.ทรายงาม ม.10 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น_นายประสิทธิ์ ทองหล่อ