สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย


วันที่ 20  ต.ค. 2562

บ.ปากพาย ม.2 ต.น้ำหัก อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 32 มม. เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝน_นายขนกพงษ์ ภู่ห้วยล่ำ