สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย


วันที่ 20  ต.ค. 2562

บ.ทดวงษ์สมบูรณ์ ม.10 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก_นายบุญมี ศรีถาวร