สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย


วันที่ 20  ต.ค. 2562

บ.บางแก้วน้อย ม.1 ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝน_นายทันวิทย์ เพ็ชรคีรี