สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย


วันที่ 20  ต.ค. 2562

บ.ไทรทอง ม.5 ต.จนเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี_วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ยังไม่มีฝนตก

ที่มา : นายวิชาญ ตั้นมณีกุล