สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย


วันที่ 20  ต.ค. 2562

บ.ท่ายาง ม.3 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี_ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ เล็กน้อย

ที่มา : นายเสรี คาผุก