สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย


วันที่ 20  ต.ค. 2562

บ.แม่หมูลีซอ ม.8 ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นสบาย

ที่มา : นายชาติชาย เลาหมี่