สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย


วันที่ 20  ต.ค. 2562

บ.ดอนชัย ม.1 ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นสบาย ไม่มีฝนตก

ที่มา : นางสุดารัตน์ ชัยมงคล