สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย


วันที่ 21  ต.ค. 2562

บ.แม่โปงหลวง ม.4 ต.แม่โปง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่_เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นๆ ไม่หนาว

ที่มา : นายมานิตย์ ธูระแสง