ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาพร้อมด้วย นายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี แถลงข่าวสื่อมวลชนเหตุการณ์แผ่นดินไหว ที่ระดับความลึก 3 กิโลเมตร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ละติจูด 19.45 องศาเหนือ ลองจิจูด 101.37 องศาตะวันออก โดยมีแผ่นดินไหวนำ (foreshocks) ตั้งแต่เวลา 23.49 น. ถึง 06.28 น. ขนาด 2.0 - 5.9 จำนวน 13 ครั้ง ครั้งที่รู้สึกได้เป็นเวลา 04.03 น. ขนาด 5.9 และ เวลา 04.19 น. ขนาด 4.3 และมีแผ่นดินไหวตาม (aftershocks) ตั้งแต่เวลา 07.33 น. ถึง 08.32 น. ขนาด 2.4 - 4.8 จำนวน 9 ครั้ง
 
นายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เปิดเผยว่า สถานการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้ มีสาเหตุจากการเลื่อนตัวของรอยเลื่อนใน สปป.ลาว ที่วางตัวแนว NNW-SSE แบบตามแนวระนาบเหลื่อมขวา เป็นหลัก (Right lateral strike-slip fault) โดยประชาชนในพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดน่าน พะเยา เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง อุตรดิตถ์ ลำพูน แพร่ พิษณุโลก บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดเลย ขอนแก่น และอาคารสูงในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว และส่งผลกระทบทำให้บ้านเรือนในพื้นที่ อำเภอเชียงกลาง มีช่วงเสาและกำแพงร้าว โรงเรียนตำรวจตระเวรชายเดินเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เพดานอาคารถล่มลงมา และบ้านสว้าเหนือ หมู่ 3 ตำบลดงพญา อำบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เสาบ้านมีรอยร้าว ขณะนี้ กรมทรัพยากรธรณี ได้ประสานข้อมูลจากอาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี และประสานข้อมูลผลกระทบของแผ่นดินไหว จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งได้สร้างการรับรู้แก่ประชาชน ผ่านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ว่าไม่ต้องตื่นตระหนกหรือกลัวจนเกินเหตุ ขอให้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องหากจะมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้นอีกในอนาคต ตามคู่มือของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมทรัพยากรธรณี และกรมอุตุนิยมวิทยา