สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย


วันที่ 26  พ.ค. 2563

บ.หนองไม้หอม หมู่ 5 ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด_บ่ายนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย_นายขรรชัย โฉมเฉลา