สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย


วันที่ 26  พ.ค. 2563

บ.ท่าไม้ลาย ม.6 ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์_บ่ายนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกสลับหยุด_นายทรงภพ คงกระพันธ์