ห้องสมุดกรมทรัพยากรธรณี


     บริการสืบค้นฐานข้อมูลหนังสือผ่านระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library)

     -  บริการการอ่าน และ ยืม/คืนสำหรับสมาชิก

     -  บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

 
เวลาทำการ
 
เปิดให้บริการเวลาทำการจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 16. 30 น.