ห้องสมุดกรมทรัพยากรธรณี


- เปิดให้บริการเวลาทำการจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 16. 30 น.

- ผู้มีสิทธิใช้บริการห้องสมุดคือบุคลากรกรมทรัพยากรธรณีและสุภาพชนทั่วไป

- สงวนสิทธิสมาชิกห้องสมุดเฉพาะบุคลากรกรมทรัพยากรธรณีเท่านั้น

 - จำกัดการยืม/คืนครั้งละ 5 เล่ม/สัปดาห์

- สมาชิกต้องคืนหนังสือให้เรียบร้อยก่อนการโอน/ย้าย/ลาออก

- ผู้ใช้ลงชื่อก่อนใช้บริการห้องสมุดทุกครั้ง

- หลังจากการอ่าน โปรดวางหนังสือบนโต๊ะอ่านเท่านั้น

- ห้ามนำอาหาร/เครื่องดื่มเข้าห้องสมุด

- ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นในขณะอ่านหนังสือ

- ส่งหนังสือล่าช้า ต้องชำระค่าปรับครั้งละ 5 บาท/เล่ม/วัน

- ทำหนังสือชำรุด เสียหาย ต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม

- ทำหนังสือหาย ต้องชดใช้ค่าเสียหายเท่ากับราคาหนังสือ หรือหามาทดแทนเหมือนต้นฉบับเดิมในสภาพใหม่ หรือไม่เก่ากว่าต้นฉบับที่สูญหาย