open data ธรณีพิบัติภัย


ผู้จัดทำข้อมูล: กรมทรัพยากรธรณี ลิขสิทธิ์: กรมทรัพยากรธรณี
ระดับการเปิดเผย: ★★★
 
ข้อมูลพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดหลุมยุบและบัญชีรายชื่อจังหวัดที่มีโอกาสเกิดหลุมยุบ
 
 
 
คำอธิบายชุดข้อมูล ดาวน์โหลดข้อมูล คำอธิบายและประยุกต์ใช้ข้อมูล
 
คำอธิบายเพิ่มเติม
 
วันเพิ่มข้อมูล :
18 กรกฎาคม 2558
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ :
Thailand
หมวดหมู่ :
ธรณีพิบัติภัย
ป้ายกำกับ :
ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดธรณีพิบัติภัย (หลุมยุบ) , สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม
ชื่อผู้ติดต่อ :
 
อีเมล์ผู้ติดต่อ :
 
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล :
Public
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
18 กรกฎาคม 2558
 
แสดงความคิดเห็น ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดธรณีพิบัติภัย (หลุมยุบ)