open data ธรณีพิบัติภัย


ผู้จัดทำข้อมูล: กรมทรัพยากรธรณี ลิขสิทธิ์: กรมทรัพยากรธรณี
ระดับการเปิดเผย: ★★★
 
ข้อมูลภัยพิบัติแผ่นดินไหวประเทศไทย
 
 
 
คำอธิบายชุดข้อมูล ดาวน์โหลดข้อมูล คำอธิบายและประยุกต์ใช้ข้อมูล
 
คำอธิบายเพิ่มเติม
 
วันเพิ่มข้อมูล :
18 กรกฎาคม 2558
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ :
Thailand
หมวดหมู่ :
ธรณีพิบัติภัย
ป้ายกำกับ :
ข้อมูลภัยพิบัติแผ่นดินไหวประเทศไทย , สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม
ชื่อผู้ติดต่อ :
นายสุวิทย์ โคสุวรรณ
อีเมล์ผู้ติดต่อ :
 
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล :
Public
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
18 กรกฎาคม 2558
 
แสดงความคิดเห็นข้อมูลภัยพิบัติแผ่นดินไหวประเทศไทย