open data ธรณีพิบัติภัย


ผู้จัดทำข้อมูล: กรมทรัพยากรธรณี ลิขสิทธิ์: กรมทรัพยากรธรณี
ระดับการเปิดเผย: ★★★
 
ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยจากดินถล่ม น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันประเทศไทย
 
 
 
คำอธิบายชุดข้อมูล ดาวน์โหลดข้อมูล คำอธิบายและประยุกต์ใช้ข้อมูล
 
คำอธิบายเพิ่มเติม
 
วันเพิ่มข้อมูล : 18 กรกฎาคม 2558
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ : Thailand
หมวดหมู่ : ธรณีพิบัติภัย
ป้ายกำกับ : ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยจากดินถล่ม น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันประเทศไทย
ชื่อผู้ติดต่อ :
อีเมล์ผู้ติดต่อ :
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล : Public
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 กรกฎาคม 2558

แสดงความคิดเห็นพื้นที่เสี่ยงภัยจากดินถล่ม น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันประเทศไทย