ติดต่อหน่วยงาน


สำนักงานทรัพยากรธรณี เขตภูมิภาค

โทรศัพท์

โทรสาร

1. สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1
อาคารพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา
เลขที่ 414 หมู่ที่ 3 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52130
 
 
054-282-049
 
054-282-159
2. สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2
อาคารสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ชั้น 4
เลขที่ 178 หมู่ที่ 27 ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
 
 
043-243-960
 
043-243-961
ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์
ต. ในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 40150
 
0-4343-8204
0-4343-8206

 
0-4343-8204
พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์
พิพิธภัณฑ์สิรินธร
ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140
 
043-871-613
 
043-871-614
3. สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 3
อาคารพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี
เลขที่ 55 หมู่ที่ 55 ถนนเลียบคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
 
02-902-7695
 
 
 
ศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหิน จ.ระยอง
หมู่ 3 ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง 21160
 
038-647-476
038-647-569
086-078-3863
081-184- 8844
 
4. สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 4
อาคารพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เลขที่ 2/7 ถนนมุ่งพัฒนา ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
 
077-311-949
 
077-311-949