โครงการจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน


               ปีงบประมาณ 2561
 

จังหวัดลำพูน

จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดศรีสะเกษ
 
               ปีงบประมาณ 2560
 

               ปีงบประมาณ 2559

จังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดแพร่

               ปีงบประมาณ 2558

จังหวัดชุมพร

จังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดน่าน

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดสุราษฎ์ธานี

จังหวัดอุตรดิตถ์

               ปีงบประมาณ 2557

               ปีงบประมาณ 2556

 

จังหวัดชุมพร

จังหวัดแพร่

               ปีงบประมาณ 2555