ดินถล่ม


  แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่มประเทศไทย (Landslide Hazard Map of Thailand)
 
       
 

   
       
 

Download Full Size

   
       
       
 
สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-621-9700 โทรสาร 02-621-9795
(update:20 กุมภาพันธ์ 2560)