แผนที่ธรณีวิทยารายจังหวัด (Geological maps by province)
 
           ภาคเหนือ (North)
 
           ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeast)
 
           ภาคกลาง (Central)
 
           ภาคตะวันออก (East)
 
           ภาคใต้ (South)