ปรับขนาดตัวอักษร : ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่

กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์
 
มีหน้าที่และอํานาจ ดังนี้

(๑) เสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแหล่งซากดึกดําบรรพ์และ ซากดึกดําบรรพ์ ตลอดจนกําหนดมาตรฐานซากดึกดําบรรพ์ รวมทั้งรวบรวม จัดเก็บรักษาหลักฐานอ้างอิงซากดึกดําบรรพ์

(๒) กํากับ ดูแล และติดตามการคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์ และการบริหารจัดการแหล่งซากดึกดําบรรพ์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

epoksi boya bodrum transfers Rulet Oyna youwin pod mod güvenilir bahis siteleri betgaranti amqsports.com sekabet bettingforward.com turkce altyazili porno telefonda sex porno istanbul escort samsun escort bursa escort beylikdüzü escort istanbul escort gaziantep escort ofis escort