สำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 4 (สุราษฎร์ธานี)
อาคารพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา
 
ที่อยู่ :  เลขที่ 2/7 ถนนมุ่งพัฒนา ต. ท่าข้าม อ. พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
 
โทร. : 077-311-949