ปรับขนาดตัวอักษร : ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่

สำนักงานเลขานุการกรม

มีหน้าที่และอํานาจ ดังนี้

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ งานช่วยอํานวยการ และงานเลขานุการของกรม

(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า นโยบาย และผลงานของกรม

(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและการบริหารงานบุคคลของกรม

(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของกรม

(๕) ดําเนินการอื่นใดที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่และอํานาจของส่วนราชการใดในกรม

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 


Pod Mod elektronik sigara epoksi boya bodrum transfers Rulet Oyna youwin güvenilir bahis siteleri amqsports.com sekabet bettingforward.com www.diyarbakirescort.com turkce altyazili porno telefonda sex porno istanbul escort samsun escort bursa escort istanbul escort bayan