สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 3 (ปทุมธานี)
 
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานี
 
ที่อยู่ : ถ.เลียบคลอง 5 คลอง 5 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 
 
โทร. : 02-902-7695