สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 3 (ปทุมธานี)
 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานี
 
ที่อยู่ : 55 ม.5 ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 
 
โทร. : 02-902-7695