บริการ : ทำสำเนาวีดีทัศน์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ติดต่อ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมทรัพยากรธรณี ตึก 2 ชั้น 1 โทร.0-2621-9603

ลำดับที่

ชื่อเรื่อง/ตอน

เวลา

1 กระจกหกด้าน จำนวน 6 ตอน (ตอนละ)5 นาที (ตอนละ)5 นาที
2 ความก้าวหน้าและวิสัยทัศน์ของการพัฒนาทรัพยากรธรณี -
3 สไลด์ปิดงานประชุมกรมทรัพยากรธรณี(13 ม.ค.38) -
4 กรมทรัพยากรธรณีชุด คุณค่าที่ได้รับจากแผ่นดิน -
5 ไดโนเสาร์และซากดึกดำบรรพ์ในประเทศไทย -
6 ทองคำ...แร่ล้ำค่าใต้พื้นปฐพี -
7 ดินขาว...ทรัพยากรใต้พื้นดินอุตรดิตถ์ -
8 กลุ่มแร่พลังงาน -
9 แร่อุตสาหกรรมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิก -
10 อุตสาหกรรมการทำเหมืองพลอย -
11 เหมืองแร่กับสิ่งแวดล้อม -
12 น้ำบาดาลแหล่งน้ำคุณภาพ -
13 น้ำบาดาลและแผ่นดินทรุด -
14 สารคดี BOI เรื่องจับตามอง -
15 การพัฒนาอุตสาหกรรมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม -
16 GEOLOGICAL RESOURCES (ภาษาอังกฤษ) -
17 สารคดีก้าวใหม่อุตสาหกรรมไทย จำนวน 62 ตอน (ตอนละ) 2 นาที
18 สารคดีมิติใหม่อุตสาหกรรมไทย จำนวน 34 ตอน ตอนละ) 1 นาที
19 รายการใต้พื้นปฐพี ปี 2538 จำนวน 42 ตอน (ตอนละ) 2 นาที
20 สืบสายปิโตรเลียม...สร้างสรรค์สังคมไทย 14.04 นาที
21 สารคดีโลกสีน้ำเงิน ชุดตามรอยไดโนเสาร์ จำนวน 2 ตอน (ตอนละ) 30 นาที
22 สไลด์มัลติวิชั่น "กองธรณีวิทยา" 11 นาที
23 ภูเขาไฟฮาวาย (ภาษาอังกฤษ) 25 นาที
24 สารคดีชุดใต้พื้นปฐพี ปี 2539 ม้วนที่ 51 จำนวน 32 ตอน (ตอนละ) 2 นาที
25 สารคดีชุดใต้พื้นปฐพี ปี 2539 ม้วนที่ 52 จำนวน 33 ตอน (ตอนละ) 2 นาที
26 สารคดีชุดใต้พื้นปฐพี ปี 2539 ม้วนที่ 53 จำนวน 24 ตอน (ตอนละ) 2 นาที
27 สารคดีชุดใต้พื้นปฐพี ปี 2539 ม้วนที่ 54 จำนวน45 ตอน (ตอนละ) 2 นาที
28 28 สารคดีชุดใต้พื้นปฐพี ปี 2539 ม้วนที่ 55 จำนวน 44 ตอน (ตอนละ) 2 นาที
29 ม้วนที่ 57 เรื่อง วิวัฒนาการเหมืองแร่ไทย 20 นาที
30 ม้วนที่ 58 เรื่อง แหล่งอนุรักษ์ทางด้านธรณีวิทยาของไทย 20 นาที
31 ม้วนที่ 59 เรื่อง แร่ไทยเพื่อไทย 13 นาที
32 ม้วนที่ 60 เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรธรณีของไทย 18.40 นาที
33 ม้วนที่ 61 เรื่อง ทรัพยากรแร่กับสิ่งแวดล้อม 17.10 นาที
34 สารคดีชุดใต้พื้นปฐพี ปี 2539 ม้วนที่ 62 จำนวน 6 ตอน (ตอนละ) 2 นาที
35 ม้วนที่ 63 สารคดีเชิงข่าวเรื่อง "ทองคำแร่ในประเทศไทย" จากรายการถอดรหัสทาง ITV 60 นาที
36 ม้วนที่ 64 ไดโนเสาร์เมืองไทย 15.35 นาที
37 ม้วนที่ 65 วีดีทัศน์ กรมทรัพยากรธรณี เรื่องที่ 1 (ภาษาไทย) จำนวน 6 ตอน -
38 ม้วนที่ 65 VDO. STORY 1 (ENGLISH VERSION) (ภาคภาษาอังกฤษ) จำนวน 6 ตอน -
39 ม้วนที่ 66 การปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและการจัดตั้งตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้า (power pool) 15 นาที
40 ม้วนที่ 67 มารู้จักกับกรมทรัพยากรธรณี จำนวน 5 เรื่อง 6 นาที
41 ม้วนที่ 68 รายการใต้พื้นปฐพี จำนวน 12 ตอน (ตอนละ) 2 นาที
42 ม้วนที่ 69 สารคดีเรื่อง (น้ำบาดาล) 17 นาที
43 ม้วนที่ 70-1 สารคดีแนะนำองค์กร กรมทรัพยากรธรณี (ภาษาไทย) 11 นาที
44 ม้วนที่ 70-2 สารคดีแนะนำองค์กร กรมทรัพยากรธรณี (ภาษาอังกฤษ) -
45 ม้วนที่ A 243 110 ปี กรมทรัพยากรธรณีกับการพัฒนาประเทศ 23.39 นาที
46 ม้วนที่ 71 สารคดี รายการอาทิตย์ยิ้ม จำนวน 12 ตอน ตอนละ) (ตอนละ) 2 นาที
47 รายการโฟกัส ออนไฟว์ สารคดีจำนวน 8 ตอน ตอนละ) (ตอนละ) 2 นาที