คู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ.2551
คู่มือปฏิบัติตนขณะเกิดแผ่นดินไหว
คู่มือแนวทางปฏิบัติในพื้นที่มีโอกาสเกิดหลุมยุบ
 
คู่มือแนวทางปฏิบัติในพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดหลุมยุบ
รายงานการตรวจสอบหลุมยุบที่เกี่ยวข้องกับรอยร้าวของอาคาร
รายงานสรุปพื้นที่สำรวจหลุมยุบ
แผนที่รายจังหวัดที่มีพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดหลุมยุบ
สถิติหลุมยุบในประเทศไทย
ประกาศเตือนภัยหลุมยุบ
รายชื่อตำบล-อำเภอ-จังหวัดที่มีพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดหลุมยุบ
แผนที่แสดงพื้นที่เกิดหลุมยุบ
แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยหลุมยุบในประเทศไทย
แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยหลุมยุบในภาคใต้
ประกาศขอความร่วมมือการแจ้งข้อมูล